M/S.

”Kina”.

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

  OYZM.

Byggeår:

1939.

Byggested:

A/S Nakskov Skibsværft, Danmark.

Byggenr:

87.

Besætning:

45 (12 passagerer).

Køl lagt:

12/5 - 1938. 

Antal TEU’s:

 

Søsat:

5/11 - 1938. 

Antal  reefers:

 

Længde:

147,22 m.

Brt:

9.823.

Hovedmaskine:

1 stk. B&W 862-WF-140.

Bredde:

19,87 m. 

Nrt:

6.159.

HK:

10.400 ihk. - 8.500 bhk.

KW:

 

Dybgang:

11,83 m. 

Tdw:

    12.350.

Fart i knob:

16,0

Prøvetur:

18/1 - 1939. 

Periode i fart:

1939 - 1947.

Ex. Navne:

 

Leveret:

18/1 - 1939.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

29/1 - 1939. 

Forlist:

1947. 

 

Rederi: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.                                                    IMO-nummer: 1167537.

Skibets videre historie:

1939:  
1940:


1945:

1946:
1947:

Jomfrurejsen på Østen-ruten startede fra København 29. januar og skibet indledte sin anden rejse på samme rute 1. august 1939. "Kina" var ØK's nyeste skib, da 2. verdenskrig brød ud 3/9. Det var da på vej ned gennem Rødehavet og ankom samme dag til Aden for bunkring af brændselsolie, men fortsatte i øvrigt den planlagte udgående rejse. Hjemrejsen foregik øjensynligt også normalt indtil ankomsten til Europa. Den første anløbshavn var Falmouth i England, hvor skibet blev tilbageholdt i 2 uger for kontrabande-kontrol. Derefter fortsattes rejsen til Rotterdam og Antwerpen med ankomst til København den 6/1-19 40 for slutlosning. 
Den næste rejse gik til Argentina efter korn og foderstoffer. Skibet lastede i Buenos Aires og Bahia Blanca og anløb i øvrigt Las Palmas for bunkerolie både på ud - og hjemturen. "Kina" skulle losse i København, Århus og i Odense. Ankomsten til København fandt sted den 2/3. De første dage af april lå skibet i Århus og gik derefter til Odense for at losse det sidste af den sydamerikanske ladning. Derefter skulle skibet sejle i ballast til New York, og 8/4 om formiddagen afsejlede "Kina" fra Odense. På vejen op gennem Kattegat passeredes en række tyske orlogsskibe. Den næste morgen 9/4, lå skibet i Skagerak. Der lød kanontorden i retning fra Kristiansand og der observeredes fly i stort antal over kysten. I Nordsøen hørte telegrafisten over radioen om den tyske landgang i Danmark og Norge. Skibet satte herefter kursen mod Danmarksstrædet og mødte efterfølgende en større britisk flådestyrke, som beordrede "Kina" at gå til Kirkwall på Orkneyøerne, hvortil det ankom 10/4. Den 14/5 blev skibet frigivet af priseretten og afgik samme dag mod Glasgow med den britiske flådes flag "The White Ensign" på fortoppen og med prisemandskab om bord. Den 31/5 underskrev besætningen den britiske overenskomst. Skibets navn blev ændret til "Kina II" og det britiske handelsflag "The Red Ensign" blev hejst i stedet for Dannebrog. Skibet sejlede nu til Belfast for at blive armeret.
Under hele krigen sejlede skibet i allieret tjeneste både over Atlanten, til Mellemøsten, Indien og Australien med både ammunition og krigsmateriel uden at få så meget som en skramme. Det sejlede ofte alene, da det var hurtigere end de tyske u-både.
Den sidste rejse for britisk regning var en ladning til Østafrika via Kap det gode Håb. Ved ankomsten til Cape Town blev fredsslutningen i Europa fejret. Efter losningen i Østafrika fortsattes rejsen via Suez Kanalen til Europa. I Suez blev det britiske militærpersonale afmønstret, og ved ankomst til Liverpool 2/9 blev kanonerne afmonteret og skibet tilbageleveret til ØK. Skibet sejlede derefter til Baltimore for at hente en ladning kul og koks til Danmark. Hjemkomsten til København fandt sted 22/11. Skibets beholdning af ammunition var blevet dumpet i Atlanterhavet på 870 favne vand. "Kina" gjorde yderligere to rejser til Baltimore efter kul.
Skibet blev /6 indsat på Østen ruten. Det gjorde to rejser på denne rute.
På den 3. Østen rejse forliste det efter at være grundstødt i en Tyfon ved Phillip-pinerne. Det skete juledag 25/12.ved Kamandag Island på positionen 11.58 N 124.5 Ø.
18 medlemmer af besætningen og 12 passagerer blev reddet i land, mens 30 besætningsmedlemmer, 1 passager og 3 phillip-pinere omkom.
 
   


"Kina" stabelafløbning 5/11-1938
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Kina" tegning af hovedmotor
Fra Poul Tingleff´s arkiv.

"Kina"
Foto: Postkort fra Jørgen F. Pedersen´s arkiv.

"Kina"
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Kina" med nationalitetsbemaling
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Kina" ankommer til København /11-1945
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni