M/S.

”Europa”.

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

  OZFE.

Byggeår:

1931.

Byggested:

Burmeister & Wain, København, Danmark.

Byggenr:

581.

Besætning:

73 (56 passagerer).

Køl lagt:

12/4-1930. 

Antal TEU’s:

 

Søsat:

7/2-1931.

Antal  reefers:

 

Længde:

141,73 m.

Brt:

10.223.

Hovedmaskine:

1 stk. dobbeltvirkende B&W type: 662WF-140.

Bredde:

18,90 m.

Nrt:

 6.432.

HK:

7.000 ihk. - 6.000 bhk.

KW:

 

Dybde:

12,19 m.

Tdw:

 10.850.

Fart i knob:

14,0.

Prøvetur:

22/5-1931. 

Periode i fart:

1931 - 1940.

Ex. Navne:

 

Leveret:

22/5-1931.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

22/5-1931. 

Salgsår:

 

 

Rederi: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.

Skibets videre historie:

1931:

1939:

1940:

1941:
"Europa" afgik på jomfrurejsen fra København 22/5 til vestkysten af USA og Canada.  I perioden op til 1939 gennemførtes i alt 29 rejser på denne rute.
Ved udbruddet af  2. verdenskrig 3/9  lå "Europa" i København og afgik på sin sædvanlige rute til Pacific-kysten den 8/9. Det anløb North Shields den 10. og fortsatte næste dag til St. Thomas og videre til de sædvanlige havne på ruten. På den hjemgående rejse blev kontrolhavnen Falmouth anløbet fra den 29/9  til  2/12. Derefter lossede skibet i London, Hull, Göteborg og København.
Da Gdynia-Amerika Linien's service var standset ved krigens udbrud, besluttede ØK at lade "Europa" anløbe New York, da man forventede der var et stort udækket behov for passagertransport mellem Skandinavien og New York. 
Skibet afgik på den følgende rejse fra København 20/1 og formodes at være gået direkte til New York. I begyndelsen af marts afsejlede det fra Vancouver for at påbegynde rejsen hjemover. Det lastede som sædvanligt i en række havne på Pacific-kysten og efter passage af Panama-kanalen anløb det flere havne i Carribien. Med afgang fra St. Thomas den 7/4 var "Europa" ved Danmarks besættelse på vej til New York for losning og lastning. Ankomsten til New York fandt sted den 11/4 og efter at have indhentet instruktioner, valgte kaptajnen at fortsætte til Halifax og derfra videre af den planlagte rute østover. 14/4 afsejlede skibet fra New York til Halifax for ved ankomsten hertil at stille sig til rådighed for de allierede. Kort efter ankomsten til Halifax blev skibet overtaget af den canadiske regering og skulle efterfølgende opereres af Canadian Government Merchant Marine Ltd. Det canadiske flag blev hejst 20/4. "Europa" var for en stor dels vedkommende lastet med gods, der var hårdt brug for i England, og det besluttedes at lade skibet fortsætte rejsen med den først afgående konvoj. Afsejlingen fra Halifax fandt sted 26/4 .Efter afsejlingen er skibets bevægelser stort set ukendte, men det formodes, at skibet var beskæftiget i transporten mellem Østcanada og England. Efter en periode på ca. 7 måneder ankom "Europa" til Greenock i Skotland i november  med et stort antal canadiske soldater som "passagerer". Efter disse var sat i land, fortsatte skibet til Liverpool, hvortil det ankom 27/11 for losning. Efter udlosning dokkede skibet for bundbehandling og lastede derefter en ladning stykgods bl.a. en del flyvemaskiner. Det var færdiglastet 20/12 og skulle afsejle næste morgen med kaptajn Oscar Dahl som fører. Under et voldsomt tysk bombardement den 20/12  klokken 20:55 blev "Europa" ramt under vandlinien, hvor det fik et hul på ca. 25 x 10 m ved lastrum nr. 2 der hurtigt blev fyldt med vand. Kort efter stod skibet på bunden. Skibet blev bombet igen de følgende to nætter, dog uden at blive ramt. En del af ladningen blev losset og der blev gjort forsøg på at hæve skibet. 
12/3 blev "Europa" igen ramt af en tysk bombe og yderligere beskadiget, men 20/3 lykkedes det at hæve skibet og sætte det i tørdok for at udbedre skaderne. Det befandt sig stadig i Brocklebank's tørdok, da tyske bombemaskiner foretog et af de voldsomste angreb under hele krigen på Liverpool. 4/5 -  sent om aftenen blev "Europa" ramt af en sprængbombe, der gik gennem rygesalonen, såvel som af et større antal brandbomber. Skibet var umuligt at redde, og det blev erklæret for totalt tabt og efterfølgende slæbt ud af dokken og sat på grund for ophugning.
Under hele opholdet i Liverpool kom kun et af besætningsmedlemmerne lettere til skade. 
Ophugget på Tramere Beach, River Mersey, England.
   


"Europa" på prøvetur 22/5-1931
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Europa"
Foto: Gert Pedersen´s arkiv.

"Europa" i Panama kanalen
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Europa" tegning af hovedmotor
Fra Poul Tingleff´s arkiv.

"Europa" damesalonen
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni