M/S.

”Erria”

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

NJVK / OZPE.

Byggeår:

1931.

Byggested:

Nakskov Skibsværft, Danmark.

Byggenr:

50.

Besætning:

43. (Efter ombygning) (Oprindelig 78 passagerer).

Køl lagt:

/2-1931. 

Antal TEU’s:

 

Søsat:

5/9-1931. 

Antal  reefers:

 

Længde:

134,11 m.

Brt:

8.636.

Hovedmaskine:

2 stk. B&W 645-WF-120.

Bredde:

18,36 m.

Nrt:

5.481.

HK:

9.300 ihk. - 7.710 bhk.

KW:

Dybde:

11,02 m.

Tdw:

   9.300.

Fart i knob:

16,0.

Prøvetur:

29-30/12-1931. 

Periode i fart:

1932 – 1962.

Ex. Navne:

 

Leveret:

1/1-1932.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

5/1-1932.

Salgsår:

1962.

 

Rederi: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.                                                    IMO-nummer: 1173049.

Skibets videre historie:

1932:  

1937:


1939:


1940:1941:

Skibet var oprindeligt kontraheret med henblik på indsættelse på Bangkok ruten og kom i starten også til at gøre tjeneste på denne rute. Det afsejlede på jomfrurejsen fra København  5/1 og gennemførte i alt 15 rejser på denne rute. Rejse nr. 16 var en hurtig rejse til Indien og Malaya.
Ombygget for indsættelse på Pacific-ruten. Ankom Nakskov Skibsværft 16/5 og afsejlede igen 6/9. Under værftsopholdet blev passagerkapaciteten og kølerumskapaciteten forøget.
Nu fulgte 8 rejser på Pacific-ruten i årene 1937 til 1940. 
På den sidste af disse afgik skibet fra St. Thomas for hjemgående 27/8 og var således i søen ved 2. verdenskrigs udbrud. "Erria" havde kun ladning med til England og Danmark. Det ankom London 8/9.
Med afgang fra København 11/10 gik skibet på sin næste rejse til Pacific-kysten via Aalborg og North Shields. 
Tilbage i København 16/2 med nogen forsinkelse på grund af is situationen i Kattegat. Den næste rejse til Pacific-kysten startede fra København 2/3. Det var rejse nr. 25.
"Erria" var kommet til San Pedro ved Los Angeles nogle dage efter 9/4 og der foregik nu en heftig aktivitet med hensyn til hvorledes skibet efterfølgende skulle disponeres. Efter en måned i San Pedro blev skibet sendt til San Francisco og derefter til Vancouver. Det var resultatet af en aftale mellem ØK i USA og de britiske flådemyndigheder. Det formodes, at UBC i høj grad var medvirkende til denne disposition, idet det lykkedes at få "Erria" under britisk og ikke under canadisk flag.
En stor del af besætningen valgte at afmønstre i USA og rejste senere hjem til Danmark, hvortil de ankom i løbet af /6. Da skibet kom til Vancouver ultimo /5, blev der fundet erstatningsmandskab for de afmønstrede søfolk.
"Erria" hejste det britiske flag 7/6. Udover at sikre skibets operation under britisk flag, opnåede UBC at disponere skibets næste rejse. Det skulle fragte en ladning olieprodukter i dunke fra USA til Bangkok. "Erria" sejlede nu tilbage til San Francisco for lastning og stod derefter vestpå over Stillehavet. Skibet ankom Bangkok 27/6."Erria" passerede Cape Town 17/10 på vej til England. Under skibets ophold i Liverpool blev det beskadiget under et tysk luftbombardement 21/12.
Det vides ikke med sikkerhed, hvorledes skibet derefter blev disponeret, men efterfølgende passager af Cape Town med krigsmateriel blev noteret: 24/3 østgående mod Ægypten. - 12/7 vestgående mod England. -  1/11 Liverpool. 13/11 østgående mod Indien.

1942:
1945:
1946:1950:

- 30/1 vestgående mod England. - 2/9 østgående mod Ægypten. - 14/12 vestgående mod England.
Senere havde "Erria" de fleste af sine rejser mellem USA's østkyst / Canada i konvojfarten til England. 
/2 modtog ØK informationer om skibets operation. Det blev her angivet at "Erria" var beskæftiget i fart mellem Canada og England. Skibet blev tilbageleveret af den engelske regering 3/9 og 12/9 ankom skibet til København.
"Erria" kom nu i fart for United Maritime Administration (UMA). Det afsejlede fra København 27/9 og gjorde i alt 5 rejser mellem Canada og England. 
Først i efteråret  kom "Erria" tilbage i ØK's linieoperation og blev indsat på Pacific-ruten. Det afsejlede København den 24/9 som det første skib på denne rute efter krigens afslutning. Frem til slutningen af 1949 foretog skibet ialt 7 rejser, dog afbrudt af et længere værftsophold på B&W blandt andet for at få udskiftet hjælpemaskineriet. I perioden 1949 - 51 sejlede ERRIA 11 rejser mellem København og New York, som det eneste skib på denne rute. 
/10 - /12 - 1950 måtte "Erria" i dok i New York efter en kollision i tæt tåge med det amerikanske skib "Pelican State". Skibet gjorde nu en enkelt rejse på Bangkok-ruten. 

1951:

1952:
1953: 


1962:

"Erria" blev  med afgang fra København 21/10, genindsat på Pacific-ruten. På denne rejse udbrød der ud for mundingen af Columbia River 20/12 brand om bord . Branden udviklede sig så voldsomt, at passagerer og besætning måtte gå i bådene. Redningsbådene med kaptajnen og 102 passagerer og besætnings medlemmer nåede sikkert ind til kysten, men 9 passagerer og 3 besætningsmedlemmer var omkommet.
Efter en midlertidig reparation blev vraget slæbt den 15.000 km lange tur af den hollandske slæbebåd "Zwarte Zee" til Wilton-Fiijenord i Holland for genopbygning.
Ankom til værftet i Schiedam 5/7. 
Efter genopbygningen afsejlede skibet fra værftet i Holland mod København 13/2 i en helt ny skikkelse. Den følgende rejse var på Bangkok-ruten. Frem til 1962 gennemførtes følgende rejser: 10 på Indien ruten, 5 på Bangkok ruten, 3 på Østen ruten og 1 på Australien ruten.
Den sidste rejse gik til Indien og efter udlosning fortsatte skibet til Japan, hvortil det var blevet solgt til ophugning. "Erria" blev afleveret til køberne Sangyo Shinko Kisen Kaisha i Osaka 26/5.


"Erria" på prøvetur /12-1931
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" generalarrangement
Fra Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" tegning af hovedmotor
Fra Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria"
Foto: Postkort fra Jørgen F. Pedersen´s arkiv.

"Erria"
Foto: Gert Pedersen´s arkiv.

"Erria" passerer Golden Gate broen
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" med nationalitetsbemaling
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" med nationalitetsbemaling
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.
erria_1932_18.jpg (112910 byte)
"Erria" i Bethlehem værfternes tørdok efter kollisionen med "Pelican State" 1950
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" brænder 20/12-1951
Foto: Poul Tingleff´s arkiv.

"Erria" i Kronløbsbassinet, København 5/4-1958
Foto: Svend Raether.

"Erria"
Restauranten.

"Erria"
Musiksalonen.

"Erria"
Dobbeltkahyt.

"Erria"
Rygesalon.
Samtlige interiør billeder er fra Jørgen F. Pedersen´s arkiv.

"Erria"
Foto: Postkort fra Gert Pedersen´s arkiv.

"Erria"
Foto: Postkort.

"Erria" i Aarhus
Foto: Kristian Kielsholm Madsen.

"Erria" i Aarhus
Foto: Kristian Kielsholm Madsen.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni