M/S.

”Atrevida”

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

OVRZ.

Byggeår:

1968.

Byggested:

Nakskov Skibsværft, Danmark.

Byggenr:

180.

Besætning:

36 (4 passagerer).

Køl lagt:

 

Antal TEU’s:

354 + gods.

Søsat:

26/10-1967.

Antal  reefers:

 

Længde:

160,02 m.

Brt:

12.936.

Hovedmaskine:

1 stk. B&W 1274-VT2BF-160.

Bredde:

24,76 m.

Nrt:

7.285.

HK:

21.900 ihk-19.800 bhk.

KW:

 

Dybgang:

13,30 m.

Tdw:

14.720.

Fart i knob:

21,3.

Prøvetur:

4/4-1968. 

Periode i fart:

1968-1979.

Ex. Navne:

 

Leveret:

6/4-1968.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

/4-1968.

Salgsår:

1979.

 

Rederi:  A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.                                                   IMO-nummer: 6800361.

Skibets videre historie:

1968:
1979:
 

1981:
1988:

"Atrevida", var en videreudvikling af de stærkt automatiserede skibe, som værftet i de foregående år havde bygget til Det Østasiatiske Kompagni. Skibet var i 1968 det hidtil bredeste og kraftigste, som hidtil var blevet bygget på
Nakskov Skibsværft.
"Atrevida" var et lastmotorskib bygget som åben/lukket shelterdækker uden tonnageluge efter de nye måleregler.
Tonnagen var på ca. 10.400 TDW som åben og 14.720 TDW / 12.936 BRT som lukket shelterdækker.
"Atrevida" var bygget til transport af almindelig last og kølelast samt indrettet yderligere med et antal specialbehandlede højtanke, der muliggjorde transport af så at sige alle forekommende flydende laster.
Desuden var skibet indrettet for transport af op til 354 containere.
Skibet havde seks lastelektioner, hvoraf de fem var placeret foran maskinrummet. Det var forsynet med 3 mellemdæk og twin-luger for lugesektion 3, 4 og 5, hvilket yderligere bidrog til at rationalisere laste- og
lossearbejdet og dermed til at nedbringe havnetiden.
Apteringen var placeret på 5 dæk over maskinrummet trekvart agter, og foruden en rummelig og komfortabel officers- og mandskabsaptering for 42 mand, var der indrettet kamre for 4 passagerer.
Hovedmaskineriet var en 12-cylindret turboladet enkeltvirkende B&W 2-taksts krydshovedmotor  med motornummer 7298. Servicefarten ved ca. 91% motorbelastning var 21,30 knob.
Som sine forgængere var "Atrevida" udstyret med en KaMeWa propel koblet direkte til hovedmaskinen og hovedmotorens omdrejningstal såvel som propellerbladenes stigning kunne kontrolleres direkte fra kommandobroen. Ligeledes var skibet for at forbedre manøvreegenskaberne udstyret med en KaMeWa bovpropel
Skibet blev efter prøveturens gennemførelse afleveret til rederiet og indsat i Scanaustral samsejlingen. På jomfrurejsen til Australien førtes skibet af kaptajn Krause og maskinen var underlagt maskinchef Laut.
Efterfølgende overførtes skibet til New Zealand-ruten og blev senere indsat på Vestafrika-ruten.
Solgt /3 til Canavial Maritime Inc., Monrovia og overført til Aeco Maritime, Piræus uden navneændring. Skibet blev overtaget af de nye ejere d. 16/3 i Antwerpen.
I perioden fra /6 til /6-1982 var "Atrevida" chartret af ØK og indsat som feederskib i Sydøstasien for ØK's Transpacific Linie, som på dette tidspunkt blev betjent af 6 af Kompagniets LRV'ere samt de to chartrede
Knutsen-skibe "John Bakke" og "Marie Bakke". Skibet indgik således i samsejlingen EAC-Knutsen Line.
Som feederskib besejlede "Atrevida" Port Kelang, Singapore og Bangkok, indtil
ophøret af EAC-Knutsen Line i juni 1982, hvorefter skibet blev tilbageleveret til de græske ejere.
Ophugget i Kina /8.

 

 

atrevida_1968_06.jpg (91170 byte)
"Atrevida" løber af stabelen 26/10-1967
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_07.jpg (73440 byte)
"Atrevida" Twin luger
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_08.jpg (74222 byte)
"Atrevida" officerernes rygesalon
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_09.jpg (89705 byte)
"Atrevida" hovedmotoren
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_10.jpg (81788 byte)
"Atrevida" afsejler på prøvetur 4/4-1968
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_11.jpg (62951 byte)
"Atrevida"
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_12.jpg (54332 byte)
"Atrevida" i Sydney
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_13.jpg (70624 byte)
"Atrevida" i Panama kanalen
Foto: Poul Tingleffs arkiv.

"Atrevida" i dok i Hamburg 30/4-1976
Foto: Svend Raether.

"Atrevida"
Foto: Postkort.

"Atrevida"
Foto: Arkivbillede."Atrevida"
Foto: Gert Pedersens arkiv.
atrevida_1968_14.jpg (55393 byte)
"Atrevida" 
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
atrevida_1968_16.jpg (103714 byte)
"Atrevida" opankret i Melbourne 24/5-1969
Foto: © Russel Priest.

"Atrevida"
Foto: Chris Howells arkiv.
atrevida_1968_15.jpg (44916 byte)
"Atrevida" i charter til ScanAustral
Foto: Poul Tingleffs arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni