Motorskibet

”Annam”.

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

  NSHQ /OZBN.

Byggeår:

1913.

Byggested:

Burmeister & Wain, København, Danmark.

Byggenr:

288.

Besætning:

39 (4 passagerer).

Køl lagt:

12/10-1912. 

Antal TEU’s:

 

Søsat:

17/4-1913. 

Antal  reefers:

 

Længde:

124,97 m.

Brt:

6.700.

Hovedmaskine:

2 stk. 8 cyl. 4 takts B&W type: 8175-X

Bredde:

16,76 m.

Nrt:

5.300.

HK:

3.080 ihk. - 2.270 bhk.

KW:

 

Dybde:

11,77 m.

Tdw:

9.275.

Fart i knob:

11,25.

Prøvetur:

7/6-1913. 

Periode i fart:

1913 - 1940.  
1945 - 1955.

Ex. Navne:

 

Leveret:

7/6-1913.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

 

Salgsår:

1955.

 

Rederi: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.

Skibets videre historie:

1911:
1913:


1914:
1916:

1918:

1919:

1939:


1940:1941:


1945:1946:

1953:

1954:


1962:
1963:

Kontraheret i oktober . 
"Annam" var et lastmotorskib bygget som åben shelterdækker med 4 master og uden skorsten.
Som åben shelterdækker havde skibet en tonnage på 9275 TDW / 5300 BRT. 
Hovedmaskineriet bestod af 2 stk. B&W 8-cylindrede enkeltvirkende 4-takts omstyrbare krydshovedmotorer med luftforstøvning af typen 8175-X med motornummer 418 & 419. Cylinderdiameter 590 mm. Slaglænde 800mm. Den samlede ydelse var 3080 IHK / 2270 BHK ved et indiceret middeltryk på 6,2 kg/cm2 og 125 o/min. Kontraktfarten var på 11,25 knob. På prøveturen opnåedes 13,02 knob.
Skibets jomfrurejse til Østen startede fra København d. 9/6. Derpå fulgte yderligere to rejser til Østen,
"Annam" blev som det første af ØK´s skibe indsat på en ny rute til Australien. Ruten blev etableret som et samarbejde mellem ØK, Den norske Afrika- & Australien Linie og det svenske rederi Transatlantic.
Rejsen begyndte i København d. 30/9 og efter lastning i Sverige og Genua ankom skibet til første havn i Australien - Freemantle - d. 9/12. Efter udlosning fortsatte "Annam" til San Francisco og havne på Sydamerikas vestkyst. Derfra sejlede skibet via Panama-kanalen tilbage til København.
Yderligere tre rejser til Østen bragte skibet frem til dette år, hvor det forlod København d. 7/12 til Philadelphia. Det opererede nu borte fra krigszonen og returnerede først til København d. 16/6-1919.
I marts var skibet tonnageluge blevet lukket efter aftale med Lloyd's, hvilket forøgede skibets dødvægtskapacitet med omkring 800 tons. Efter lukning af tonnagelugen, blev tonnagen forøget til 10.075 TDW / 6700 BRT.
Fra medio dette år og frem til midten af 1939 opererede skibet på Pacific-, Østen- og Australien-ruterne eller kombinationer af disse.
Rejse nr. 55 begyndte d. 12/6. Skibet lastede en ladning træ fra baltiske havne til Sydafrika. Det ankom til Cape Town d. 3/9 og gennemførte losningen som planlagt i Cape Town & Beira. Efter udlosning fortsatte skibet til Japan for at laste for hjemgående på den ordinære ØK-rute til Europa.
"Annam" ankom til Rotterdam d. 8/4. I løbet af d. 9/4 fik kaptajnen og besætningen besked om tyskernes besættelse af Danmark. Torsdag d. 11/4 rapporterede den britiske konsul i Rotterdam til Admiralitetet og udenrigsministeriet i London: "Jeg har tilrådet kaptajnen på det danske motorskib "Annam" at sejle til engelsk havn. Han tøver med at gøre det på eget ansvar, idet han frygter følgerne for sin familie og sit rederi, og agter at blive hér. Hvis han bliver instrueret af rederiet om at sejle til Danmark, håber han, at han vil blive standset og tvunget til at sejle til England. Samtidig foreslog admiralitetets repræsentant, the Naval Service Control Officer (NSCO), at skibets London agent - United Baltic Corporation (UBC) - skulle anmodes om at give det ordre til at søge britisk havn, og et par dage efter modtog kaptajnen følgende telegram: "De skal forlade havn øjeblikkeligt med last ombord og sejle i henhold til det britiske admiralitets instruktioner til den nærmest beliggende britiske eller franske havn. UBC, London.
At dette telegram blev afsendt af Ministry of Shipping, som simpelthen benyttede UBC's navn, vidste hverken "Annam"'s kaptajn eller ØK's kaptajner andre steder i verden, som modtog den samme instruktion.
Imidlertid blev "Annam" tilbageholdt i Rotterdam på foranledning af et hollandsk selskab som sikkerhed for krav, hollænderne mente at have mod ØK, efter at Danmark var blevet besat af tyskerne, og foreløbigt blev skibet liggende.
Det lå stadig i Rotterdam d. 10/5, da det tyske angreb satte ind. Skibet lå i ildlinien under de voldsomme kampe om byens flyveplads, og kort efter oplevede besætningen med gru det tyske bombardement af den gamle bydel.
Efter den tyske besættelse af Holland blev skibet lagt op i Rotterdams havn.
Der blev påbegyndt forhandlinger med henblik på at transportere skibets ladning over land til Danmark. Dette lykkedes for en stor del af godsets vedkommende.
I oktober var skibet udlosset, og rejsen erklæret for afsluttet. Størstedelen af besætningen var blevet afmønstret og rejst til Danmark.
På et tidspunkt blev der givet tysk ordre til at opbringe skibet som fjendtlig ejendom, men denne ordre blev dog næsten omgående trukket tilbage. Den skyldtes øjensynligt en misforståelse.
Oplægningen i Rotterdam varede til d. 12/12, da skibet afsejlede med København som næste destination. Inden afsejlingen havde det lastet 6000 tons gaskul. Sejladsen foregik via Kielerkanalen og "Annam" ankom til København d. 17/12. Det var udlosset d. 23/12 og blev herefter lagt op ved Midtermolen i Frihavnen.
Den 12/2 blev skibet forhalet til Islands Brygge, hvor mindst fem andre ØK-skibe allerede befandt sig.
I alt var 42 danske skibe lagt op i Sydhavnen og da tyskerne i slutningen af marts havde rekvireret de første 16 af dem, besluttede handelsministeriets søfartskontor og havneledelsen at søge at forhindre skibene i at komme ud.
Danske sabotører sprængte den 28. marts en bombe, der ødelagde maskinhuset på Langebro, således at broklappen ikke kunne hæves.
Det lykkedes dog for tyskerne at reparere broen, og som ny hindring gennemførte sabotørerne sænkningen af to skibe i havneløbet ud for Havnegade. Yderligere lykkedes det bogstaveligt taget at tømme havnen for slæbebåde, idet 11 af disse efter at have assisteret ved to havarier i Øresund (det ene fingeret), sejlede til Sverige.
Ingen af de indespærrede skibe kom således ud at sejle inden krigens afslutning.
"Annam" kom atter i operation d. 7/8.
Efter den lange oplægning og efterfølgende klargøring afsejlede skibet til Sydamerika for at laste korn til England. På en efterfølgende rejse til Sydamerika lastede skibet korn til København.
I april blev "Annam" indsat på rutenettet igen, med første rejse på Australien-ruten med kaptajn A.S. Hansen som fører og Aage Christensen Tingleff som maskinchef. Skibet var tilbage i København i begyndelsen af august 1947 efter en rejse, der varede næsten 15 måneder
Skibet gjorde yderligere 14 rejser på ØK's rutenet, mest på Australien og Østen, før det på sidste rejse var udlosset i København d. 6/2-1955.
På en af ovennævnte rejser, undervejs fra Aden mod Australien i november 1951, blev brændselsolien forurenet, hvilket medførte, at begge hovedmotorer gik i stå og ikke kunne genstartes.
For at komme videre, fik man rigget lugepresenninger op som sejl, hvorefter skibet med 2 - 3 knobs fart fortsatte mod Ceylon.
På det sidste stykke, blev "Annam" taget på slæb af m/s "Malaya".
I februar måtte "Annam" til reparation på Nakskov Skibsværft efter en hård tur med voldsomme storme ud for den hollandske kyst.
"Annam" var blevet solgt d. 18/12 til Centromar Centrala Morska Importowa-Exportawa og leveret til køberne d. 12/2-1955. Under navnet "Romuald Tragutt" hjemmehørende i Gdansk kom det nu til at sejle for Polish Ocean Lines.
Fra dette år blev skibet benyttet som oplagsfartøj i Gdynia's havn. 
Sidste gang nævnt i Lloyd's Register. Det menes dog at være iagttaget i operation i Hamburg så sent som i november 1968.
"Annam"s styrbord hovedmotor er nu udstillet på søfartsmuseet i Gdansk 


annam_1913_06.jpg (84531 byte)
"Annam" generalarrangement
Fra Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_05.jpg (151939 byte)
"Annam" maskinarrangement
Fra Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_10.jpg (156726 byte)
"Annam" styrbord hovedmotor
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_09.jpg (61570 byte)
"Annam" tegning fra (formodentlig) 1951
Fra Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_04.jpg (98301 byte)
"Annam" fotograferet 1922
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_07.jpg (63547 byte)
"Annam" laster i Portland
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_11.jpg (51377 byte)
"Annam" 
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
annam_1913_08.jpg (97699 byte)
"Annam" ved Nakskov Skibsværft 1953
Foto: Poul Tingleffs arkiv.

"Annam"
Foto: Gert Pedersens arkiv.

"Annam"
Foto: Postkort.

"Annam"
Foto: Gert Pedersens arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni