M/S.

”Andorra”

Hjemsted:

København.

Kaldesignal:

OZJY.

Byggeår:

1964.

Byggested:

Nakskov Skibsværft, Danmark.

Byggenr:

163. 

Besætning:

43 + 3 aspiranter.

Køl lagt:

 

Antal TEU’s:

 

Søsat:

12/12-1963. 

Antal  reefers:

 

Længde:

159,47 m.

Brt:

10.465.

Hovedmaskine:

1 stk. B&W  874VT2BF-160.

Bredde:

20,52 m.

Nrt:

6.162.

HK:

13.300 ihk.-12.000 bhk.

KW:

 

Dybgang:

12,57 m.

Tdw:

12.550.

Fart i knob:

18,4.

Prøvetur:

12/5-1964.

Periode i fart:

1964 – 1979.

Ex. Navne:

 

Leveret:

14/5-1964.

Sidste tur:

 

 

Indsat:

 

Salgsår:

1979.

 

Rederi: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København.                                                    IMO-nummer: 6403151.

Skibets videre historie:

1964:


 

1979:

1984:

"Andorra" var en videreudvikling af de tidligere A-skibe. Den væsentligste forskel lå i det arrangementmæssige, idet al beboelse var samlet midtskibs samt i den lange husopbygning gående fra midtskibs til agter på øverste dæk, selv om maskinrummet som før var placeret helt agter.
Skibet var en ”Cargoliner” med tre gennemgående dæk og en tonnage på 10.273 TDW / 7610 BRT som åben shelterdækker og 12.728 TDW /10.465 BRT som lukket shelterdækker
Lastrumskapacitet for alm. last inklusive højtanke : 712.700 kubikfod.
Lastrumskapacitet for kølelast: 24.500 kubikfod.
Tankkapacitet for vegetabilsk olie: 47.500 kubikfod.
Skibets fem lastrum var placeret med tre foran midtskibsbygningen. Adgangen til de to agterste lastrum skete fra poopdækket, hvor lugerne ved trunke var ført op gennem apteringen.
Kølelasterne var placeret i siderne på øverste og underste mellemdæk i lastrum nr. 5. Der var otte separate rum, hvor der kunne transporteres kølegods ved temperaturer ned til –25 grader C.
Laste / lossegrejet bestod af 8 stk. 12,5-tons, 4 stk. 3/5-tons, 2 stk. 3-tons, 1 stk. 60-tons bomme samt 2 stk. 5-tons kraner.
Apteringen for officererne og de fire passagerer var placeret i midtskibsbygningen. Passagerernes rygesalon var udført med høje panoramavinduer.
Mandskabskamre samt kabys og messer var placeret langs de to agterste lastluger.
Hovedmaskineriet bestod af en 8-cylindret omstyrbar B&W 2-takts krydshoved motor med turboladning. Motornummer 6751.
Ved fuld ydelse kunne motoren udvikle 13.300 IHK / 12.000 BHK ved 115 o/min. 
Hovedmotoren var koblet til en KaWeMa-propeller med vridbare blade. For yderligere at forbedre manøvreevnen var skibet udstyret med en bovpropeller.
Både hovedmotor og bovpropeller kunne styres såvel fra kommandobroen som fra kontrolrummet i maskinen.
Hjælpemaskineriet bestod af 3 stk. 5-cylindrede B&W 4-takt dieselmotorer af typen 526-MTBH-40, hver koblet til en Thrige autovoltgenerator på 700 kVA.
Automatiseringen var ført så vidt, at det var muligt at sejle skibet med ubemandet maskinrum om natten.
"Andorra" var det første danske skib med vagtfrit maskinrum og var endvidere det første ØK-skib med brostyringsanlæg.
Skibet, der var beregnet for indsættelse på ruten til Østasien, blev afleveret til ØK d. 14/5 efter en vellykket prøvetur i Storebælt.
Jomfrurejsen fra København via Århus gik til Østen.
"Andorra" opererede især på ØK’s rute til Fjernøsten og senere på Bangkok-ruten, indtil det i januar blev solgt til Trikora Lloyd i Indonesien og fik navneforandring til ”Padang”. Skibet blev afleveret til køberne i Singapore d. 18/1.
Ophugget i Chittagong.

   

andorra_1964_07.jpg (64485 byte)
"Andorra" glider af stabelen 12/12-1963
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_08.jpg (67191 byte)
"Andorra" på prøvetur 12/5-1964
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_09.jpg (53826 byte)
"Andorra" på prøvetur 12/5-1964
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_17.jpg (117885 byte)
"Andorra"
Foto: Arkivbillede.
andorra_1964_10.jpg (100205 byte)
"Andorra" maskinkontrolrummet
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_18.jpg (99645 byte)
"Andorra" maskinkontrolrummet
Foto: Arkivbillede.
andorra_1964_11.jpg (109570 byte)
"Andorra" spisesalon
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_12.jpg (128290 byte)
"Andorra" officerernes rygesalon
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_13.jpg (112845 byte)
"Andorra" passagerernes rygesalon
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_16.jpg (104645 byte)
"Andorra" passagerernes rygesalon
Foto: Arkivbillede.
andorra_1964_14.jpg (96960 byte)
"Andorra" doksat i Nakskov
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_05.jpg (104621 byte)
"Andorra" KaMeWa propeller
Foto: Poul Tingleffs arkiv.
andorra_1964_19.jpg (112658 byte)
"Andorra" dokker i Nakskov
Foto: Arkivbillede.
andorra_1964_15.jpg (54880 byte)
"Andorra" afsejler fra Københavns frihavn
Foto: Poul Tingleffs arkiv.

"Andorra" i Aarhus
Foto: Ole Ryolf.

"Andorra" i Aarhus
Foto: Kristian Kielsholm Madsen.

"Andorra" i Aarhus
Foto: Kristian Kielsholm Madsen.

"Andorra"
Foto: Gert Pedersens arkiv.

"Andorra"
Foto: Gert Pedersens arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni