A/S Nakskov Skibsværft 1960

Foto: Fra NS bladet nr. 36, april 1960.  Fra Poul Tingleffs arkiv.

På biledet ses fra venstre: "Morelia", "Kina", "Ayuthia", "Mombasa", "Norden" & "Nordpol".

Tilbage til Østasiatisk Kompagni ekstra