Ansøgning om ansættelse som styrmandselev i Kompagniets skibe

Fra Jørgen F. Pedersens arkiv.

Tilbage til Østasiatisk Kompagni ekstra