Korsør-Nyborg
(Historie)
  Så længe Danmark har eksisteret har der været trafik på Storebælt for at knytte landsdelende sammen.
      
       1624.
Christian IV opretter Postvæsenet, som i 1653 indsætter et skib på Storebælt. I slutningen af det 18. århundrede ville man forbedre transporten af passagerer og post mellem landsdelende, Postvæsenet anskaffede derfor i 1793 og 1794 de to postjagter "Mercurius" og "Ørnen".
       1828. Det første danske postdampskib H/S "Mercurius" indsættes på Storebælt.
       1844. Færgelaugene i Korsør og Nyborg fik bevilliget koncession på al transport med dampskib over Storebælt.
                  1856. Jernbanen mellem København og Roskilde blev forlænget til Korsør. Ved den lejlighed bliver Storebæltsoverfarten helt overtaget Postvæsenet
 1.apr.1883. Driften af Storebæltsoverfarten overdraget til De Sjællandske Statsbaner, som indsætter de første jernbanefærger på overfarten.
31.maj.1997.  Storebælts faste forbindelse for persontog indvies, og dermed nedlægges overfarten Korsør-Nyborg. 
 
 
Tilbage til Korsør-Nyborg