Fåborg-Gelting
(Historie)
 24.okt.1964 Nordisk Færgefart A/S, Faaborg, blev navnet på det nye selskab som stiftedes af: Skibsingeniør Poul Molich, Hundested. Rutebilejer F. Spohr, Sorø. Advokat Claus Arup, København. Skibsrederne Walther Thurner, Michael Thurner og Ove Kruse, Flensborg.
30.juli.1965  Sejladsen indledt.
30.juni.1999 Da det toldfrie salg mellem EU landene ophører, vælger rederiet at indstille ruten.
 
 
Tilbage til Fåborg-Gelting