66 Selskabet
BornholmsTrafikken
BornholmerFærgen
Bornholmslinjen

(Historie)
  Midt i forrige århundrede var forbindelsen mellem Bornholm og det øvrige Danmark meget dårlig. Postforbindelsen var uregelmæssig og persontrafik var der meget lidt af.
       1857: Der etableres rutefart mellem København og Rønne i sommerhalvåret. Skibet, som var indsat på ruten, var dog ingen succes og kunne i længden ikke dække det stigende transportbehov til og fra Bornholm.
14.feb.1866: Der holdes stiftende generalforsamling på det nye aktieselskab: "Dampskibs-Selskabet på Bornholm". "Af 1866" kom først på senere. Der blev rejst en kapital på 60.000 rigsdaler. For dette beløb blev dampskibet "Skandia" bygget af B&W i København. 
 3.nov.1866: S/S "Skandia" ankommer til Rønne for første gang.
 23.maj.1973: Trafikministeriet køber skibe bygninger og landanlæg,og selskabet videreføres nu under navnet "BornholmsTrafikken".
  1.okt.2004: Anløb af Køge i stedet for København.
   

 1.okt.2010:

 1.sep.2018:
Samtidig med indsættelsen af to nye færger ændrede rederiets organisation status, da rederiet BornholmsTrafikken blev ændret til et aktieselskab, dog med den danske stat som eneejer. Staten overførte ved samme lejlighed  130 mio. kr. ekstra, således at egenkapitalen udgør i alt 260 mio. kr.. Det nye aktieselskab fik samtidig overført arv og gæld fra det gamle BornholmsTrafikken.
Rederiet ændrer navn til "Danske Færger". Ruten markedsføres herefter under navnet BornholmerFærgen.
Molslinjen overtager besejlingen af Bornholm. Ruterne markedsføres under navnet "Borholmslinjen"
 

 
Tilbage til Bornholmslinjen