Vognmandsruten
(Korsør-Nyborg)
(Historie)
        1983: Vognmandsruten Nyborg-Korsør A/S, som var rutens officielle navn blev skabt engang i efteråret, da skibsfører Hans E. Bergmann på en privat overfart mellem Taars og Spodsbjerg faldt i snak med en vognmand fra Fyn. Han forklarede, at denne rute var 700 kr. billigere fra København til Odense med et lastvognstog, end DSB´s rute over Storebælt
Hans Bergmann tog derfor hjem og begyndte med papir og regnemaskine og lavede kalkuler på en direkte overfart mellem de to byer. Regnestykket viste sig positivt, hvorfor næste skridt blev sammen med Dan-Consult i Svendborg, at tage kontakt med Nyborg og Korsør Kommuner og byernes havneudvalg. Forhandlingerne faldt positivt ud. Der kunne anvises ledig kajplads. Ruten blev fra starten ledet af Ole Hansen tidl. Dan Consult. Overfartsleder var Hans E. Bergmann. Ruten var ejet af anpartsselskabet ASX 3783, desuden var V.R. Shipping Aps det selskab,som købte rutens første færge "Trailer Express".
 18.mar.1984: Indleder sejladsen på ruten Korsør-Nyborg.
    feb.1990: Dansk Investeringsfond, DIFKO, overtager Vognmandsruten med tilhørende færger og terminalanlæg. 
 14.jun.1998: Storebæltsbroen åbnes for biltrafik, samtidig nedlægges overfarten.
   
 
Tilbage til Vognmandsruten