Frederikshavn-Læsø
(Historie)
  Det privatejede rederi, der siden 1887 havde opretholdt forbindelsen mellem Læsø og fastlandet opsagde 20. september 1918 sin kontrakt med postvæsenet til ophør 1. december 1918. Rederiets skib "Læsø" var i øvrigt solgt til et firma i Aalborg. Fra december ville Læsø altså være uden regelmæssig forbindelse med fastlandet. Driftige folk på øen dannede hurtigt et udvalg med det formål, at købe et skib og starte en forbindelse til besørgelse af post, passagerer og fragt.
26.nov.1918: Der afholdes stiftende generalforsamling i Andels-Dampskibsselskabet Læsø. Det lykkedes at tegne så mange anparter, at man kunne stille med en økonomisk garanti til køb af et skib.
10.dec.1918. Gamle "Læsø" sejler sidste tur fra Læsø til fastlandet.
11.dec.1918. Det nystiftede rederi sejler sin første tur på ruten Læsø-Frederikshavn, det foregik med motordæksbåden "Edith" af Læsø.
17.mar.1919. Det nyindkøbte dampskib, som fik navnet "Læsø", sejlede sin første tur på ruten. Fra den dag fungerede Andels-Dampskibs-Selskabet "Læsø" med eget skib i fast rute.
   maj.1999. På generalforsamlingen i Andelsfærgeselskabet Læsø, blev det besluttet, at overdrage selskabets aktiviteter til et nyt selskab, som stiftes af Læsø Kommune og Nordjyllnds Amt. Det nye selskab overtog derefter ansvaret og driften af færgeriet.
   
 
Tilbage til Læsø-Frederikshavn