Søby-Faaborg
(Historie)
      1903: Dampskibsselskabet Ellen stiftes med henblik på at drive færgefart mellem Søby, øerne og Faaborg. Man bestilte en nybygning ved et værft i Oslo og navngav den "Ellen"
     1903:  "Ellen" indsættes på ruten Søby-Avernakø-Lyø-Dyrebog-
Faaborg.
     1927: Ruten indstillet, da rederiet måtte likvidere på grund af dårlig økonomi.
     1928:  Øernes Dampskibsselskab stiftes. Ø.D. som i hård konkurrence med SFDS besejlede Søby-Faaborg ruten, chartrede først en damper i Ærøskøbing, men købte i 1928 egen tonnage,damperen "Freya" og selskabets stiftelse regnedes fra den købsdato.
              1930: SFDS trækker sig ud af konkurrencen og Ø.D. blev nu alene om overfarten.
           1972: Ø.D.får leveret en nybygning fra tysk værft, og efter en beboerafstemning fik den store færge navnet "Ærøpilen". Det viste sig hurtigt at selv om trafikken på ruten var stor, kunne økonomien ikke hænge sammen, hvilket ikke mindst skyldtes oliekrisen. I et forsøg på at redde ruten indgik Ø.D. en bytte handel med SFDS. SFDS overtog herefter "Ærøpilen", mens Ø:D: i stedet fik den mindre færge "Lohals", som herefter blev omdøbt til "Ærøpilen". Selskabet havde nu fået en økonomisk saltvansindsprøjtning. Man indledte nu forhandlinger med D.S. Ærø om dannelse af et fælles færgeselskab ledet fra Ærøskøbing. I dette selskab skulle også SFDS deltage. Forhandlingerne led imidlertid skibbrud og Ø.D. måtte opgive sejladsen på Søby-Faaborg, og selskabet blev opløst.
1.maj.1975: Rute og færge overtaget af D.S. Ærø, der besejlede ruten indtil udgangen af 1979, hvor man overflyttede færgen til Ærøskøbing-Svendborg ruten.
      1979: Da D.S. Ærø trak færgen ud af ruten, frygtede man i Søby at miste sin forbindelse til Faaborg. Med meget stor lokal opbakning både i Søby og i Faaborg stiftedes derfor et nyt rederi på kommanditbasis. Dette selskab - Trafikselskabet Søby-Faaborg indkøbte palleskibet "Østbornholm". Dette skib fra 1966 var ikke bygget som færge, så det gennemgik en større ombygning inden det under navnet "Søby-Færgen" blev indsat på ruten. 
1.jan.1995: Det Ærøske Færgetrafikselskab (DÆF) overtager driften af ruten.
1.maj.1999: DÆF overtager færgen med tilbagekøbs klausul, hvis ruten skulle blive nedlagt.
22.apr.2012: Ruten nedlagt.
 Juni 2012: Sejladsen genoptaget, da man valgte, at ruten Søby-Fynshav skulle forlænges til en art V-sejlads, som også inkluderede Faaborg,
   
Tilbage til Søby-Faaborg