Marstal-Rudkøbing
(Historie)
  Ruten Marstal-Rudkøbing er egentlig den sidste del af SFDS`s gamle hovedrute Svendborg-Rudkøbing-Marstal.
  Nov.1966: Svendborgsundbroen åbnes for trafik, dermed blev ruten afkortet til Rudkøbing-Marstal
1.maj.1975: I begyndelsen af 70-erne havde der flere gange været arbejdet kraftigt på at få al sejlads til Ærø samlet under et selskab. Af frygt for at denne sejlads skulle udgå fra Ærøskøbing, og man således ville miste sin færgerute, dannede en kreds af borgere i Marstal derfor selskabet K/S Marstalfærgen, som herefter overtog færgen "Marstal" og besejlingsretten til ruten Rudkøbing-Marstal. 
 Apr.1984:  Det overordnede selskab, Det Ærøske Trafikselskab I/S stiftes af to ærøske kommuner med det formål at overtage eneretten på sejladsen på Ærø-Fyn/Langeland og for at opnå statslige og amtskommunale midler til besejlingen.
1.jan.1985: Det Ærøske Trafikselskab I/S overtager driften af ruten.
20.jan.2012: Ruten indstillet.
 
Tilbage til Marstal-Rudkøbing